Menu
Home Page

Star Pupils

Week ending 18th December

 

P7 McC ......You are all stars! πŸ™ŒπŸΌπŸ™ŒπŸΌπŸ™ŒπŸΌβ­οΈβ­οΈβ­οΈ

Week ending 11th December

 

smileyyes- Daniel

 

smileyyes- Venessa

Week ending 4th December

 

smileyyes- Collin

 

 smileyyes- Mia

Week ending 27th November

 

smileyyes- Leonardo

 

 smileyyes- Adrija

 

Week ending 20th November

 

smileyyes- Freya

 

 smileyyes- Keegan

Week ending: 13th November

 smileyyes - Leilah

 

 smileyyes- Benas P

Week ending: 6th November

 smileyyes- Eva

 

 smileyyes- Nathan

Week ending: 16th October

 smileyyes- Phoebe

 

 smileyyes- Thibault

Week ending: 9th October

smileyyes - Viktorija

 

smileyyes - Leonardo

Week ending 2nd October

smileyyes   Auguste

smileyyes   William

Week ending 25th September

 

smileyyes     Kamile

 

smileyyes      Jonas

 

Top